Okleveles adószakértő szakmai képzés (szakképesítésre felkészítés)

Okleveles adószakértő képzésünk szervezés alatt, látogasson vissza később, vagy érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

Képzés keresőnk segítségével válogathat jelenleg meghirdetett képzéseink között.

Típus
szakmai képzés (szakképesítésre felkészítés)
Képző intézmény
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.
Engedélyszám, Nyilvántartási szám
E/2020/000099
Jelentkezés feltétele

Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség, továbbá min. egy B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga 

Szakmai előképzettség: 04115006 Adótanácsadó szakképesítés 55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés (150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet); 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó szakképesítés (133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet); 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó szakképesítés (1/2006. (II. 17.) OM rendelet); 713437 01 Adótanácsadó szakképesítés (37/2003. (XII.
27.) OM rendelet); Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 5 év adótanácsadási, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlat.

Időtartam
5 hónap
A munkaterület leírása

Az Okleveles adószakértő

 • Rendelkezik olyan szaktudással és tájékozottsággal, hogy a vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében részt vegyen, elvégezze a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét
  érintő nagyobb horderejű, nem rutin jellegű üzleti tranzakciók komplex adózási feltételeinek elemzését, alternatívák kidolgozását.

 • Elkészíti több adónemet érintő gazdasági események szakértői véleményezését. Így egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel - szükség esetén idegen nyelven -
  együttműködve adótanácsadást nyújt, adótervezést végez a határon átnyúló ügyletek, gazdasági struktúrák feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez.

 • Átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket.

 • Elkészíti egy hazai vagy nemzetközi tranzakció adótervét. Transzferár ügyekben kompetens, részletesen ismeri a hazai és nemzetközi előírásokat, az OECD Transzferár Irányelvek rendelkezéseit, figyelemmel kíséri azok módosítását és a vonatkozó bírósági jog-eseteket.

 • Komplex módon értékeli a vállalatcsoportokat érintő csoporton belüli és a csoport-érdek által befolyásolt, csoporton kívüli gazdasági események számviteli és transzferárazási következményeit adónemenként, feltárja a kapcsolódó potenciális adó jellegű kockázatokat az egyes csoporttagokra és a vállalatcsoport egészére vonatkozóan. Az egyedi ügyletekre összes releváns tény és körülmény értékelése által transzferár nyilvántartást állít össze, APA eljárásokban eljár. csupán tájékoztató jellegű, ajánlattételnek nem minősül. További részletekért forduljon munkatársainkhoz.

 • Ismeri és alkalmazza a nemzetközi adózás bilaterális és multilaterális szabályozási elemeit, az Európai Bíróság adózási gyakorlatát, kétoldalú szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezményeket, egyben szükséges ismeretekkel rendelkezik az adóellenőrzési szabályokat illetően is. Átlátja az adóhatóságok nemzetközi együttműködésének formáit, szabályait.

 • Képes adóellenőrzési területek irányítására. Tanácsot ad bonyolult, több adónemet érintő ügyletekkel kapcsolatban, akár nemzetközi vonatkozásban is. 

 • Az okleveles adószakértő alkalmas okleveles adószakértői ellenőrzés magas szintű megszervezésére és elvégzésére, adótanácsadói szervezetek munkájának irányítására, vezetésére.

 • Folyamatosan képezi magát, figyelemmel kíséri az interneten, belföldi és nemzetközi konferenciákon az új szakmai trendeket, lehetőség szerint idegen nyelvű szakirodalomból is képezi magát.

 • Ellátja a külön jog-szabályban számára meghatározott feladatokat.

 • Javaslatokat tesz a hazai és nemzetközi adózási környezet átalakítására.

 • Képes sikeresen képviselni Magyarországot a nemzetközi adózási konferenciákon, tárgyalásokon.

Vizsgainformációk

A tanfolyam sikeres elvégzése után a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény TANÚSÍTVÁNYT állít ki, melynek birtokában a résztvevő az állam által meghatározott vizsgaközpontban vizsgát tehet.

Bizonyítvány

A szakképzési törvény előírásai szerint a képzést sikeresen elvégző résztvevők akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsgát tehetnek. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert szakképesítést tanúsít.

Miért érdemes az OKTÁV-nál elvégezni ezt a képzést?

A visszajelzések szerint hosszú évtizedek tapasztalatával rendelkező, széles körben elismert, megbízható és igényes képző intézménynek tartanak minket partnereink, megrendelőink és tanulóink.  Munkatársaink minden segítséget megadnak a hatékony és eredményes tanuláshoz.  Évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre többen választanak minket.  Képzéseink országszerte számos helyen elérhetőek.  A képzéseikre történő jelentkezéskor nem kell regisztrációs díjat fizetni.  Fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha elindul a képzés és szerződést kötöttünk.  A képzés időbeosztását a munka mellett tanuló résztvevőink igényeihez igazítjuk.  Tanáraink a szakma kiváló szakemberei.  Tanulóink kellemes környezetben, korszerű eszközök segítéségével tanulhatnak.  A magas színvonalú képzésnek köszönhetően, felnőtt tanulóink évek óta kiemelkedő tudás-színvonalon tesznek vizsgát, amint ez a korábbi, négyes átlag feletti vizsgaeredményekből is látható.  A képzés végi kérdőívek ugyancsak magas szintű résztvevői elégedettséget mutatnak.

Kapcsolódó képzések

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek üzleti ajánlatnak.