Lezárt projektjeink

A jogelődök szakmai sikereire építve, és a piaci igényekhez formálódó OKTÁV Továbbképző Központ a meglévő belső szellemi tőkére támaszkodva, mindig nagy hangsúlyt helyezett a szakmai munka fejlesztésére. A szükséges források jelentős részét hazai és nemzetközi projektekben való részvételével biztosította. A többnyire önálló, illetve nemzetközi konzorciumi keretek között megvalósuló projektekben a vállalkozások fejlesztése, válságmenedzselés, az innovációs kultúra fejlesztése, kistérségi szakmai programok szervezése és koordinálása, valamint szakmai tanácsadás területén használta fel szakmai tapasztalatát.

A Munkaügyi Központok partnereként és támogatásával fontos szerepet töltött be a nagyszámban munkanélkülivé vált lakosság átképzésében.

Az uniós forrásokra épülő hazai pályázati rendszerek, illetve támogatások lehetőséget teremtettek új módszerek és szakmai programok kidolgozására. Így kerülhetett sor pl. kompetencia alapú moduláris szerkezetű tananyagok kifejlesztésére, hasznosítására, valamint hátrányos helyzetű, illetve átmenetileg nehéz helyzetbe sodródott emberek átképzésére, a munka világába történő visszavezetésére, az esélyegyenlőség növelésére.

Az OKTÁV Továbbképző Központ több témakörben csatlakozott a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programhoz (HEFOP), a Regionális Fejlesztési Operatív Programhoz (ROP) és a nemzetközi keretek között működő EQUAL esélyegyenlőséget elősegítő programhoz.

 

HEFOP

Hefop

A HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) az Európai Unió és a magyar állam közös finanszírozásával a munkaerő fejlesztését és a foglalkoztathatóság növelését célozza. A 2004-2006-os Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív programja (fő célkitűzése) közül a legnagyobb költségvetéssel rendelkező HEFOP pályázatok és központi beruházások útján csökkenti a munkanélküliek számát.

ROP

Regionális fejlesztési operatív program

A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) a regionális fejlődést és Magyarországnak az Európai Unió regionális politikájához illeszkedő térbeli szerkezeti átalakulását szolgálja.
A ROP három (turisztikai, infrastrukturális és humánerőforrás) beavatkozási területen belül kilenc intézkedés (pályázati ablak) keretében nyújt támogatást regionális fejlesztésre irányuló projektek megvalósításához.

Az OKTÁV Továbbképző Központ több sikeres pályázatával vesz részt a programban Közép-Magyarország (Budapest, Pest megye), Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye), Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye), Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy,Tolna megye), Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye), Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok megye) és Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye) területén.

EQUAL

Esélynövelő

Az EQUAL, Program az Európai Unió által indított közösségi kezdeményezés.

A program célja olyan új megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. Az EQUAL által támogatott kezdeményezések az Európai foglalkoztatási stratégia és a Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem közösségi stratégiái által meghatározott szakmapolitikai keretekbe illeszkednek.

A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát vállalni nem tudók képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő.

A hazai foglalkoztatási és képzési politika kialakításához az EQUAL Program új, európai szinten elfogadott módszereket és eszközöket kínál. 

TÁMOP 1.4.1-07/1-0144

Magyarország megújul logó

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az alternatív munkaerő-piaci programok megvalósítására kiírt pályázaton az OKTÁV Kht. a „Nem leszek hátrányban” című projektjével 71 974 665 forint támogatást nyert el.

TÁMOP 5.5.4/A-09/1

Új Magyarország logó

Az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. valósítja meg a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségének a TÁMOP 5.5.4/A-09/1 Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában pályázat keretében megvalósuló Hatyaripe - megértés című projektjének egyik fő pillérét jelentő OKJ-s képzéseket. A 15 roma származású, fogyatékkal élő hallgató Rendezőasszisztensi és a ráépülő Szerkesztői szakképesítést, illetve Utómunka asszisztens és a ráépülő Utómunka szakasszisztens szakképesítést szerez a sikeres vizsgák után. A képzések 2010.szeptember 20-án kezdődtek és a 2011. május 19-i vizsgával zárulnak.

TÁMOP 2.3.3/B-09/10-0009

Új Magyarország logó

A BKV Vasúti Járműjavító Kft. munkatársainak képzésére a TÁMOP 2.3.3/B-09/10-0009 Nagyvállalkozások speciális és általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban pályázat keretein belül közbeszerzési pályázatot írt ki OKJ-s képzések megvalósítására, melyet a legelőnyösebb ajánlatot benyújtó OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. nyerte el. Az összesen 60 fő részére nyújtandó 12 különféle képzés 2011. február 7. és 2011. szeptember 30. között valósul meg.

TÁMOP-5.1.1.-09/6

Magyarország megújul logó

A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás TÁMOP-5.1.1.-09/6 Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek pályázaton nyertes projektjében az OKJ-s képzések megvalósítását közbeszerzési eljárás keretében nyerte el az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. A projektben 20 fő részére Szociális gondozó és ápoló, 40 fő részére pedig Parkgondozó képzést nyújtunk. A képzések 2011. május elején kezdődnek.

Socrates, Grundtvig I.

A TAM program egy az EU által finanszírozott nemzetközi kezdeményezés, amely 5 európai ország részvételével valósul meg. A projekt fő célja az élethosszig tartó tanulás, amelyen keresztül az Európa szerte megfigyelhető jelenség, a harmadik életszakaszukban (erre utal a third age kifejezés) lévő emberek aktív, szociális életből való kirekesztése elleni nemzetközi fellépést irányozza elő. A projekt keretében minden ország nemzeti szinten valósítja meg a tánc és színház tartalmú, a közös célnak alárendelt modellprojektjét.

A program modell értékű, hiszen ezen területen úttörőnek számít. Éppen újdonsága miatt volt szükséges az adott témában nemzeti és nemzetközi kutatásokat végezni, amely megadta a modellprojektek megvalósításához szükséges ismereteket. A programok megvalósításának menete, a felmerült nehézségek, tanulságok és tapasztalatok összegyűjtésre kerülnek, amelyek kiadvány formájában mindenki számára elérhető és fontos útmutató lehet a jövőben megvalósítani kívánt, hasonló témájú projektekhez. A széleskörű tájékoztatást egy nemzetközi kooperációban megalkotott honlap is segíti, amely meglátogatható a következő címen: http://www.tamproject.org/