Felnőttképzési szolgáltatások

KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE ÉS KÉPZÉSI TANÁCSADÁS

A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000093

A képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás szolgáltatásunk célja annak a feltárása, hogy a tanulás iránt érdeklődő ember számára mely képzések felelhetnek meg az ő személyes előképzettsége, korábban megszerzett szakmai tapasztalatai, egyéni élethelyzete, érdeklődése és munkával kapcsolatos céljai alapján. Az ügyfélszolgálatos munkatársaink, illetve a tanfolyamvezetők által végzett felmérési és tanácsadási folyamat során a jelentkezőnek módja nyílik megismerni a számára megfelelő tanfolyamokat, az azokon megszerezhető kompetenciákat és szakképesítéseket. Vállalati kihelyezett képzések esetében a szolgáltatást a tanfolyamvezetőink végzik. Ebben az esetben célja a szervezeti adottságok, célok és a tervezett képzés(ek) közötti optimális illeszkedés elősegítése.

Térítési díj: ingyenes

 

ELŐZETES TUDÁSSZINT FELMÉRÉS

A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000091

Az előzetes tudásszint-felmérés célja a jelentkező korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal. Az előzetes tudásszint felmérés folyamata és eredménye segíti a jelentkezőt abban, hogy tudatosodjon benne, hogy hol tart a tanfolyam megkezdése előtt, milyen - formális vagy informális módon - megszerzett kompetenciái vannak már a kiválasztott szakmával kapcsolatosan. Az előzetes tudásszint-felmérést a tanfolyamvezetők végzik, és eredményétől függően felmentést adhatnak a tanfolyam egyes tananyagegységei alól. Vállalati kihelyezett képzések esetében a szolgáltatást ugyancsak a tanfolyamvezetők végzik, és célja a tanulócsoportok tudásszintjéhez igazított tanmenet biztosítása, illetve, ahol ez lehetséges, homogén tudásszintű csoportok kialakítása.

Térítési díj: 15.000 Ft/tananyag egység,  államilag elismert szakképesítésekre-, résszakmákra-, szakmára felkészítő képzések elvégzése illetve vállalati kihelyezett képzések esetén ingyenes

 

ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK

A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000095

Az álláskeresési technikák tanításának alapvető célja, hogy lehetőséget adjunk a résztvevők számára munkaerő-piaci ismereteik növelésére, önismeretük elmélyítésére, majd ezeknek alapján reális karriercélok kialakítására, továbbá segítséget nyújtsunk a céljaik eléréséhez szükséges személyes képességeik fejlesztésében. A képzés során oktatási-, és tréningmódszerek széles és változatos körét használjuk fel.

Térítési díj: 40.000 Ft/fő