Pártatlansági nyilatkozat

Az OKTÁV Vizsgaközpont szakmai tevékenységét a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok, valamint az MSZ EN ISO/IEC 17024 szabvány vonatkozó előírásai szerint végzi a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) felügyelete mellett, az alábbi elveknek megfelelően:

  • A vizsgaközpont minden jelentkező számára megkülönböztetés mentesen látja el tevékenységét, a vizsgára bocsátást indokolatlanul nem korlátozza, kizárólag olyan követelményeket támaszt, amelyek a jogszabályokban rögzítettek.
  • Küldetésünknek tekintjük, hogy szakmailag magas szinten működő vizsgaközpontként segítsük a vizsgázók szaktudásának elismertetését az akkreditálási követelmények és jogszabályok maximális betartása mellett.
  • Elkötelezettek vagyunk a vizsgáztatási tevékenység pártatlanságáért, amit szakmai munkánk mellett kiemelt értékként kezelünk. Pártatlanságunk biztosítása érdekében kezeljük a vizsgáztatás során fellépő esetleges személyi összeférhetetlenségeket, biztosítjuk a vizsgáztatási döntések objektivitását és szakmai megalapozottságát.
  • A szervezet, mentes az érdekellentétektől, politikai, függelmi, gazdasági, pénzügyi nyomásgyakorlástól.
  • Célunk, hogy kapcsolatot tartsunk a tevékenységünkhöz kapcsolódó valamennyi érdekelt féllel, és rendszeres visszacsatolással járuljunk hozzá a magas szintű felnőttképzéshez.
  • Munkatársaink és az általunk felkért szakértő közreműködők folyamatos képzésével biztosítjuk szakmai kompetenciáink és gyakorlati tapasztalataink megőrzését, ugyanakkor minden munkatársunktól elvárjuk a szakmai előírások és etikai normák elfogadását, valamint maradéktalan betartását.
  • Alapvető fontosságú számunkra a vizsgáztatási folyamat során kezelt bizalmas információk védelme, ugyanakkor biztosítjuk a publikus információk elérhetőségét is. Minden eszközünkkel és tudásunkkal azt a célt szolgáljuk, hogy védelmezzük és megőrizzük a kezelt adatok és információk bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását, valamint minimalizáljuk a működésünk biztonságát veszélyeztető kockázatokat.
  • Biztosítjuk a vizsgáztatáshoz szükséges humánerőforrást, tárgyi eszközöket, infrastruktúrát, és korszerű informatikai megoldásokkal támogatjuk munkánk hatékonyságát, eredményességét, átlátható működését.
  • Vezetésünk folyamatos kapcsolatot tart az érdekelt feleinkkel és proaktív szemlélettel törekszik a problémák, panaszok megelőzésére, kezelésére.

Esztergom-kertváros, 2023.05.02.

Vavrovics Erzsébet  

    vizsgaközpont vezető