Az OKTÁV története

Oktáv története

A felnőttképzés egyik országosan is jelentős központját Esztergom-kertvárosban 1972-ben alakították ki, az egykori műszaki főiskola helyén.

 

Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum

A hatvanas évek elejére jellemző gazdasági fejlődés egyre nagyobb mértékben igényelte a korszerű technológiákhoz és üzemirányításhoz értő szakembereket. Az akkori kormányzat 1962-ben Esztergom-Kenyérmezőn -a Hell József Károly Bányagépészeti Technikum jól felszerelt bázisán- létrehozta a Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikumot -majd főiskolát-, amely a nehézipar vegyipari és bányászati ágazatának szakemberképzését biztosította. A felsőfokú oktatási intézetben Vegyipari Gépész, valamint Bányagépészeti és Bányavillamossági Szakon lehetett magasszintű tanulmányokat folytatni. A tanszéki rendszerben működő intézmény a Nehézipari Minisztérium kiemelt támogatását élvezte, amely biztosítéka volt az új technológiák beépülésének.

A tanszékek munkatársai bekapcsolódtak az ipari megbízású kutatásokba, amely a szakmai fejlődést jelentős mértékben felgyorsította. Az intézet tanárai, oktatói nagy figyelmet fordítottak a gyakorlati oktatás színvonalára, ezért a kutatásokba és fejlesztésekbe a hallgatókat is bevonták, így szakmai felkészültségük értékes gyakorlati tapasztalatokkal is bővült.

A szakmai munka elismerését jelentette, hogy vegyipari gépész hallgatók, a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola jegyzésével üzemmérnöki oklevelet szerezhettek. A bányagépész és bányavillamossági szakos hallgatók a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán tettek sikeres üzemmérnöki államvizsgát.

A felsőfokú technikum országosan elismert, jó oktatási színvonalú oktatási intézmények sorába tartozott.

 

NIM Továbbképző Központ

A technológiák gyors fejlődése, a szakemberek, különösen a vezetők és műszaki gazdasági szakemberek továbbképzését is szükségessé tette. A fejlődéssel lépést tartó szakmai továbbképzés hatékonyabb megoldása érdekében a Nehézipari Minisztérium hatáskörébe tartozó továbbképzési feladatok ellátása céljából 1972. október 1-én a műszaki főiskola bázisán létrehozta a Nehézipari Minisztérium Továbbképző Központját (NIM TK). A munkatársak jelentős részét a megszűnt főiskola oktatói és ügyviteli dolgozói köréből vették át.

A NIM Továbbképző Központ fő szakmai feladatai közül néhány:

  • felnőttképzési módszerek és szakmai továbbképzési programok,

  • tananyagok kidolgozása,

  • előadók felkészítése,

  • a számítástechnikai kultúra elterjesztése

Ehhez a Nehézipari Minisztérium kiemelt forrást biztosított.

A jelentős szakmai, módszertani és technikai fejlesztések három nagyobb szakterületre fókuszáltak: vezetőképzésre és továbbképzésre, funkcionális képzésre és továbbképzésre, valamint műszaki továbbképzésre. Mindebbe beleértve a számítástechnikát.
A zömében bentlakásos továbbképzések hallgatóinak elhelyezésére az iskolai kollégiumot korszerű szállodává alakították.

 

Ipari Vezetőképző Intézet

Oktáv története

A NIM Továbbképző Központ szakmai munkájával jelentős sikereket ért el, majd az államszervezet átalakulásával együtt magasabb elismerést kapott. Így ennek a folyamatnak a részeként 1982-ben Ipari Vezetőképző Intézetté szervezték át.

Szakmai munkájában jelentősebb szerepet kapott a vezetők képzése és továbbképzése, valamint a számítástechnikai szakember és alkalmazói képzés (főleg vezetők, technológiai és folyamatszabályozási szakemberek). Mindezek jelentős módszertani és eszközfejlesztéssel is együttjártak, melynek eredményeként az intézet a szakmaterületen élenjáró szerepet töltött be.

 

OKTÁV Ipari Továbbképző Vállalat

A rendszerváltást megelőző évben a közvetlen állami felügyelet megszűnt, és az intézet OKTÁV Ipari Továbbképző Vállalat néven önállóan gazdálkodó vállalattá alakult. Szakmai célként továbbra is a vállalatok szakemberinek képzését fogalmazta meg, amely a nevét jellemző mozaikszóban is kifejezésre került (Oktatás-Képzés-Továbbképzés-Átképzés-Vállalkozás).

 

OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.

A privatizáció és rendszerváltás újabb átalakuláshoz vezetett, amelynek eredményeként részvénytársasági formában OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. néven működik. Az átalakulás jelentős hatással volt az alkalmazkodóképesség növelésére, így a piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó programok kidolgozásával és megvalósításával éri el sikereit.

Magas szolgáltatási színvonalunk elismeréseként 2022-ben és 2023-ban Business Superbrands díjat kaptunk.