Jövedéki ügyintézőszakmai képzés (szakképesítésre felkészítés) Eger

Választott helyszín
Eger
Ezen a helyszínen jelenleg nincsen meghirdetett képzési időpont. Kérjük, válasszon másik képzési helyszínt:
Kapcsolattartó
Munkatárs
Majoros Zoltán
Területi képviselő
miskolc [at] oktav.hu
eger [at] oktav.hu
Munkatárs
Széher Korinna
Tanfolyamvezető
szeher [at] oktav.hu
Munkatárs
Viszné Balogh Edina
Tanfolyamszervező
viszne [at] oktav.hu
Típus
szakmai képzés (szakképesítésre felkészítés)
Képző intézmény
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.
Engedélyszám, Nyilvántartási szám
E/2020/000099
Jelentkezés feltétele

1. Szakmai előképzettség:
A Pénzügyi -Számviteli Ügyintéző – Szakmai azonosítószám: 5 0411 09 01 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0411 09 02 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.

Logisztikai technikus – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 1041 15 06 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.

Erjedés- és üdítőital-ipari technikus – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0721 0506 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.

Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 4 0721 0507 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.

Aki általános (gimnáziumi) értettségivel, vagy nem szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, annak szakmai előképzettségként a 3.4 pont szerinti szakmai gyakorlat megléte bemeneti feltétel.

A szakirányú felsőfokú (jogi, közgazdasági/gazdasági, pénzügyi, (vám)igazgatás-szervező, közszolgálati) végzettség esetén sem szakmai előképzettségre, sem szakmai gyakorlat igazolására nincs szükség.

VAGY ENNEK HIÁNYÁBAN:

2. Érettségi végzettség + 1 éves szakmai gyakorlat

a) időtartama legalább egy év, amely egybefüggő időtartam és nem számít bele a GYED, a GYES, illetve a tartalékos katonai, valamint polgári szolgálati ideje,

b) Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál jövedéki ellenőrzési szakterületen vagy jövedéki tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél (pl. jövedéki képviseletet ellátó gazdálkodó, jövedéki adóraktár, jövedéki kereskedő, jövedéki terméket előállító gazdálkodó) vagy vámügyi tevékenységet végző gazdálkodónál, logisztikai szolgáltatónál teljesítendő,

c) az eltöltött gyakorlati időt, hitelt érdemlően igazolja; a szakmai gyakorlat igazolás tartalmazza a szakmai gyakorlat idejét, szakmai gyakorlat területét (ellátott feladatokat, betöltött munkakört)

d) a szakmai gyakorlat abban az esetben tekintendő igazoltnak, ha

  • jövedéki ügyintéző, vámügyintéző, logisztikai ügyintéző, szállítmányozó vagy raktárvezető munkakörben került foglalkoztatásra vagy

  • Nemzeti Adó és Vámhivatal állományának tagja és jövedéki ellenőrzési munkatevékenységet végzett

  • külön munkaköri besorolás hiányában jövedéki munkatevékenységet végzett.

Időtartam
2 félév
A munkaterület leírása

A jövedéki eljárásokban a jövedéki terméket előállító és annak előállítására alkalmas a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényben meghatározott terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, az azt forgalmazó, külföldről beszerző (beszállító), külföldre ér- 2/17 tékesítő jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet és a természetes személy nevében - a jövedéki adótörvényben meghatározott esetekben - jövedéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkező járhat el. A jövedéki ügyintéző érdemileg elvégzi a kereskedelmi ügyeletek realizálásának folyamatában felmerülő ügyeket és biztosítja az ügyfelek által végzett tevékenységek jogszerűségét és szakszerűségét. A szakképesítéssel rendelkező: - közreműködik a kereskedelmi ügyletek megkötésénél, megadja az ügylethez kapcsolódó jövedéki információkat, - intézkedik a szükséges hatósági engedélyek beszerzése iránt, illetőleg közreműködik a jogszabályok által meghatározott kötelezettségek és jogok érvényesítésében, - ellátja az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, - gondoskodik az okmányok szakszerű kiállításáról, benyújtásáról, valamint a szükséges egyéb feltételek biztosításáról, - figyelemmel kíséri, szükség szerint intézkedik a határidős ügyek tekintetében, - felülvizsgálja, intézi az esetlegesen felmerülő jogorvoslati ügyeket, - közreműködik az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzéseknél. Betölthető munkakörök  Az adóraktár engedélyes gazdálkodók esetén elláthatja a jövedéki adótörvény által előírt jövedéki ügyintézői munkakört, feladatkört;  Az egyéb jövedéki típusú engedéllyel rendelkező gazdálkodók esetében elláthatja a jövedéki szabályozás által meghatározott feladatokat;  Meghatalmazás alapján a gazdálkodó szervezeteket, magánszemélyeket jövedéki ügyben képviselheti az adóhatóság előtt.

A képzés szakmai témakörei
  • Áruosztályozás
  • Jövedéki ismeretek
  • Ügyintézést támogató egyéb szakmai ismeretek
Vizsgainformációk

Az egyes tantárgyak befejezését követően a résztvevők tantárgyzáró vizsgát tesznek. Kétféle minősítés szerezhető: „Megfelelt”, illetve „Nem felelt meg”. Sikertelenség esetén a tantárgyzáró vizsga még két esetben – ingyenesen –megismételhető. A szakmai képzés követelményeinek sikeres teljesítéséről a Képző Tanúsítványt állít ki.

Bizonyítvány

A szakképzési törvény előírásai szerint a képzést sikeresen elvégző résztvevők akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsgát tesznek. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Miért érdemes az OKTÁV-nál elvégezni ezt a képzést?

A visszajelzések szerint hosszú évtizedek tapasztalatával rendelkező, széles körben elismert, megbízható és igényes képző intézménynek tartanak minket partnereink, megrendelőink és tanulóink.  Munkatársaink minden segítséget megadnak a hatékony és eredményes tanuláshoz.  Évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre többen választanak minket.  Képzéseink országszerte számos helyen elérhetőek.  A képzéseikre történő jelentkezéskor nem kell regisztrációs díjat fizetni.  Fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha elindul a képzés és szerződést kötöttünk.  A képzés időbeosztását a munka mellett tanuló résztvevőink igényeihez igazítjuk.  Tanáraink a szakma kiváló szakemberei.  Tanulóink kellemes környezetben, korszerű eszközök segítéségével tanulhatnak.  A magas színvonalú képzésnek köszönhetően, felnőtt tanulóink évek óta kiemelkedő tudás-színvonalon tesznek vizsgát, amint ez a korábbi, négyes átlag feletti vizsgaeredményekből is látható.  A képzés végi kérdőívek ugyancsak magas szintű résztvevői elégedettséget mutatnak.

Kapcsolódó képzések