Termékdíj ügyintézőszakmai képzés (szakképesítésre felkészítés) Eger

Választott helyszín
Eger
Ezen a helyszínen jelenleg nincsen meghirdetett képzési időpont. Kérjük, válasszon másik képzési helyszínt:
Kapcsolattartó
Munkatárs
Majoros Zoltán
Területi képviselő
miskolc [at] oktav.hu
eger [at] oktav.hu
Munkatárs
Széher Korinna
Tanfolyamvezető
szeher [at] oktav.hu
Munkatárs
Viszné Balogh Edina
Tanfolyamszervező
viszne [at] oktav.hu
Típus
szakmai képzés (szakképesítésre felkészítés)
Képző intézmény
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.
Engedélyszám, Nyilvántartási szám
E/2020/000099
Jelentkezés feltétele

1. Szakmai előképzettség:
A Pénzügyi - Számviteli Ügyintéző - Szakmai azonosítószám: 5 0411 09 01 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző - Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0411 09 02 (jog-előd végzettségeket is figyelembe lehet venni), végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.

Logisztikai technikus - Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 1041 15 06 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.

Környezetvédelmi technikus - Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0712 14 02 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.

Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus - Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0722 24 07 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.

Hulladékfeldolgozó munkatárs - Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 4 0712 14 01 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.

Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó - Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 4 0722 24 06 (jog-előd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.

Aki általános (gimnáziumi) értettségivel, vagy nem szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, annak szakmai előképzettségként a 3.4 pont szerinti szakmai gyakorlat megléte bemeneti feltétel.

A szakirányú felsőfokú (jogi, közgazdasági/gazdasági, pénzügyi, (vám)igazgatás-szervező, közszolgálati, hulladékgazdálkodási szakmérnök) végzettség esetén sem szakmai előképzettség, sem szakmai gyakorlat igazolására nincs szükség.

VAGY ENNEK HIÁNYÁBAN:

2. Érettségi végzettség + 1 éves szakmai gyakorlat

a) időtartama legalább egy év, amely egybefüggő időtartam és nem számít bele a GYED, a GYES, illetve a tartalékos katonai, valamint polgári szolgálati ideje,

b) Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál termékdíj ellenőrzési szakterületen vagy termékdíj ügyben adóhatóság előtti képviseletet ellátó vagy tanácsadási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél (termékdíj képviseleti, adótanácsadói iroda, könyvelői iroda), vagy vámügyi tevékenységet végző gazdálkodónál, logisztikai szolgáltatónál, jövedéki tevékenységet végző gazdálkodónál teljesítendő,

c) az eltöltött gyakorlati időt hitelt érdemlően igazolja (a szakmai gyakorlat igazolás tartalmazza a szakmai gyakorlat idejét, a szakmai gyakorlat alatt ellátott termékdíjas szakmai feladatokat és/vagy a betöltött munkakört)

d) szakmai gyakorlat abban az esetben tekintendő igazoltnak, ha termékdíj ügyintéző, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, logisztikai ügyintéző, szállítmányozó, raktárvezető munkakörben került foglalkoztatásra vagy Nemzeti Adó és Vámhivatal állományának tagja és termékdíj ellenőrzési munkatevékenységet végzett külön munkaköri besorolás hiányában termékdíj fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő munkatevékenységet végzett.

Időtartam
2 félév
A munkaterület leírása

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv egyes célkitűzéseit alapul vevő Nemzeti Hulladék-gazdálkodási Stratégia gazdaságpolitikai és közigazgatási céljainak elérése érdekében szükséges olyan munkaerő képzése, amely a normatív szabályok szakszerű végrehajtásával a körforgásos gazdasági modell piacgazdaságos rendszerének működtetésében alapvető szerepet játszik.

A termékdíj ügyintéző feladata a magyarországi előállítás, valamint az Európai Unió és a harmadik országokkal folytatott áruforgalom kapcsán felmerülő termékdíjas feladatok ellátása, amelynek alapját a termékdíjas szabályok, a Kereskedelmi Vámtarifa szerinti árubesorolás, illetve az adózás általános szabályaiban meghatározott kötelezettségek jelentik. Kiemelt feladata termékdíj raktárak kialakításában, engedélyeztetésében és működtetésében való részvétellel gazdasági értéket teremtő termékdíj szakmai ismeretek tudatos alkalmazása, amellyel a gazdasági folyamatokhoz illesztett optimális termékdíjas és jogszerű környezetvédelmi eljárásokkal Magyarország versenyképességét segíti elő. A feladatai során a termékdíj ügyintéző a jogszabályoknak megfelelően kezeli az elektronikus okmányrendszereket - különös tekintettel az adóigazgatás által előírtakra, és eleget tesz az irat-és okmánymegőrzési kötelezettségének. Feladatainak ellátása során kapcsolatot tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveivel, vala-mint a kormányhivatalokkal.

A termékdíj ügyintézői szakképesítéssel rendelkező személy:

 • rendszeresen és rutinszerűen használja az Európai Unió integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerét (TARIC);
 • munkavégzése során megfelelően alkalmazza a termékdíjas szabályokat, és azt kiegészítő adó, számviteli és hulladékgazdálkodási szabályokat;
 • elvégzi a termékdíjas kötelezettségek teljesítéséhez szükséges számítási műveleteket;
 • munkavégzése során megfelelően alkalmazza a termékdíjas feladatok ellátásában való közreműködéshez szükséges termékdíjas, adózás és adóigazgatás eljárási jogszabályokat;
 • használja az adóigazgatási informatikai rendszereket és az elektronikus ügyintézés követelményeinek megfelel;
 • kiválasztja a termelési- és kereskedelmi ügyleteket érintő optimális termékdíjas eljárásokat és a jogszabályoknak megfelelően alkalmazza;
 • összegyűjti és kezeli a termékdíjas feladatok ellátásához szükséges adatokat;
 • feladatai ellátásához telefont, számítógépet, irodaszereket, bélyegzőket, fénymásolót használ;
 • tevékenységéhez kapcsolódóan papír alapú és digitális dokumentumokat készít, rendszerezi és kezeli a munkavégzés során keletkező iratokat;
 • gyakorolja az első- és másodfokú adóigazgatási hatósági eljárásokban az ügyféli jogokat és kötelezettségeket és közreműködik a jogorvoslati eljárásokban;
 • munkavégzése során megfelelően alkalmazza a termékdíj kötelezettséghez, illetve az állami támogatáshoz kapcsolódó szabálysértési és büntetőjogi felelősség szabályait, a termékdíjra vonatkozó jogi szankciórendszert.
A képzés szakmai témakörei
 • Áruosztályozás
 • Termékdíj ismeretek
 • Ügyintézést támogató egyéb szakmai ismeretek
Vizsgainformációk

Az egyes tantárgyak befejezését követően a résztvevők tantárgyzáró vizsgát tesznek. Kétféle minősítés szerezhető: „Megfelelt”, illetve „Nem felelt meg”. Sikertelenség esetén a tantárgyzáró vizsga még két esetben – ingyenesen –megismételhető. A szakmai képzés követelményeinek sikeres teljesítéséről a Képző Tanúsítványt állít ki.

Bizonyítvány

A szakképzési törvény előírásai szerint a képzést sikeresen elvégző résztvevők akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsgát tesznek. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Miért érdemes az OKTÁV-nál elvégezni ezt a képzést?

A visszajelzések szerint hosszú évtizedek tapasztalatával rendelkező, széles körben elismert, megbízható és igényes képző intézménynek tartanak minket partnereink, megrendelőink és tanulóink.  Munkatársaink minden segítséget megadnak a hatékony és eredményes tanuláshoz.  Évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre többen választanak minket.  Képzéseink országszerte számos helyen elérhetőek.  A képzéseikre történő jelentkezéskor nem kell regisztrációs díjat fizetni.  Fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha elindul a képzés és szerződést kötöttünk.  A képzés időbeosztását a munka mellett tanuló résztvevőink igényeihez igazítjuk.  Tanáraink a szakma kiváló szakemberei.  Tanulóink kellemes környezetben, korszerű eszközök segítéségével tanulhatnak.  A magas színvonalú képzésnek köszönhetően, felnőtt tanulóink évek óta kiemelkedő tudás-színvonalon tesznek vizsgát, amint ez a korábbi, négyes átlag feletti vizsgaeredményekből is látható.  A képzés végi kérdőívek ugyancsak magas szintű résztvevői elégedettséget mutatnak.

Kapcsolódó képzések