Sportoktató (sportmászás)szakmai képzés (szakképesítésre felkészítés) Dunaújváros

Választott helyszín
Dunaújváros

Tervezett kezdés

2024. október 5.

Érdeklődjön további időpontokkal kapcsolatban munkatársainknál.

Képzés díja
185 850 Ft (26 550 Ft/hónap) A feltüntetett ár a vizsgadíjat nem tartalmazza!
Kedvezmények
Részletfizetési lehetőség
Kapcsolattartó
Munkatárs
Csékei Katalin
Tanfolyamvezető
csekei [at] oktav.hu
Munkatárs
Pallanginé Fekete Tünde
Tanfolyamszervező
pallangine [at] oktav.hu
Munkatárs
Duga Mónika
Tanfolyamszervező
duga [at] oktav.hu
Egyéb tudnivalók
A tanfolyam ideje alatt a csoportos gyakorlat mellett 60 óra egyéni gyakorlatot kell teljesíteni egyéni ütemezés szerint sportmászás sportszervezetnél, ahol alkalmazásban áll sportmászás szakedző vagy testnevelés tanár vagy legalább 5 éve végzett sportedző vagy sportoktató (sportmászás sportágban).
Típus
szakmai képzés (szakképesítésre felkészítés)
Képző intézmény
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.
Engedélyszám, Nyilvántartási szám
E-2020/000099
Jelentkezés feltétele
 • érettségi végzettség és
 • egészségügyi alkalmasság,
 • és az országos sportági szakszövetség által elismert SZM1 tanfolyami végzettség és az országos sportági szakszövetség honlapján közzétett szakmai szempontok szerint - sportági jártasság/versenyzői múlt - történő, a szakszövetség által kiadott szakmai ajánlás szükséges.
Időtartam
7 hónap
A munkaterület leírása

A Sportoktató (sportmászás sportágban) önállóan, előre megtervezett program alapján, de az aktuális körülményekhez rugalmasan igazodva vezet sportmászás foglalkozásokat, edzéseket a sportmászás valamennyi szakágában (boulder, nehézségi, gyors). Ezen foglalkozásokon elősegíti a kedvező csoportlégkör megteremtését, megtanítja és betartatja a mászással kapcsolatos munkavédelmi, biztonságtechnikai és etikai szabályokat, előírásokat, közben tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a sportteljesítmény fejlesztésében. Az edzéseken sportágspecifikus bemelegítést és levezetést alkalmaz és a tanítványok aktuális állapotának megfelelő edzésvezetési módszerek alkalmazásával, továbbá a tanítványok egyéni adottságainak figyelembevételével tanítja meg a sportmászás mozgásanyagának (alap)technikáit. Fokozott figyelmet fordít a tanítványok speciális képességeinek és készségeinek fejlesztésére, rendszeresen felméri és nyomon követi a növendékek alapadottságait, fizikai, mentális és érzelmi tulajdonságait, képességeit, lehetőségeit és ezek alapján megfelelő oktatási tematikát választ és a megfelelő eszközök és módszerek hozzárendelésével képezi őket. Önállóan képes felépíteni az oktatási tervet, elméleti tudásanyaga és gyakorlati tapasztalata képessé teszi a teljes sportmászás oktatási tematika átadására és bemutatására, segít a gyakorlatok kivitelezésében, hibát javít, következtetéseket von le és szükség esetén újratervezi az oktatási menetrendet. Képes a sportág alap és haladó mozgásainak, mozgásformáinak, fogásainak, testhelyzeteinek elölmászásban 6b+ (UIAA VII+), boulderben pedig fb 6A (UIAA VII+) nehézségben történő mintaszerű bemutatására, oktatására, ezen kívül a mozgáshibák felismerésére és javítására magasabb szinten is. Folyamatosan fejleszti szakmai tudását, szakirodalmat olvas magyar és angol, vagy más idegen nyelven, lehetőség szerint továbbképzéseken vesz részt, valamint a megfelelő helyszíneken, fórumokon népszerűsíti a sportmászást. Képes felismerni a sportági tehetséget, támogatja azok birtokosait képességeik kibontakoztatásában, és szükség szerint konzultál a munkáját segítő/segíthető szakemberekkel (egészségügyi szakszemélyzet, szakedző kollégák, stb.). Kiemelt figyelmet fordít a foglalkozásokon, versenyeken a balesetek és a sérülések megelőzésére, szükség esetén szakszerű elsősegélyt ad. Gyermekcsoportok esetén folyamatos kapcsolatot tart fenn a tanítványok szüleivel. Funkcióját tekintve nem csak tanítói szerepe van, komoly példamutatási és biztonságtechnikai feladatkörrel is rendelkezik. Tisztában van a sportágában fellelhető eszközökkel, biztonságosan alkalmazza őket szakágtól függetlenül és szakág specifikusan egyaránt. Képes a sportmászáshoz használt felszerelések beállítására, karbantartására, felülvizsgálatára, ellenőrzi azok a hatályos előírások szerinti megfelelőségét, elhasználódását, biztonságoságát. Betartja és betartatja a sportmászáshoz használt felszerelések gyártói előírásait, a biztonságos kezelés szabályait. Képes a foglalkozásain, edzésein résztvevők felszereléshasználatának ellenőrzésére és a rendeltetésszerű használat ismereteinek átadására. Ismeri, betartja és betartatja a sportmászófalak üzemeltetésének a jogszabályi környezetben rögzített szabályait, rendelkezéseit, előírásait és képes sportmászófal üzemeltetésére. Tiszteletben tartja a hazai és nemzetközi sportszervezeteket, azok szabályrendszereit és ezt képviseli tanítványai felé is. Képes ellátni és oktatni az országos sportági szakszövetség sportmászó versenyeinek bírói tevékenységét, teendőit, feladatait, részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Képes idegen nyelvű szakanyagok elolvasására, tanulmányozására annak érdekében, hogy a tudását naprakészen tartsa. Ismeri a sportága természetre gyakorolt hatásait, felelősségteljesen jár el sporttevékenysége és munkavégzése során egyaránt, továbbá kiemelt kötelessége a példamutatás. Egészségtudatos életmódot folytat, amelynek tudatos követésével tanítványait is motiválja. Kötelességének tartja, hogy amennyiben olyat tapasztal a környezetében, ami balesetveszélyes, vagy káros a környezetre, akkor azt szóvá tegye és felhívja azok figyelmét is a veszélyre, akik nem feltétlenül tartoznak az ő felügyelete alá.

A képzés szakmai témakörei
 •  
 • Anatómiai - élettani ismeretek
 • Biztonság, balesetvédelem
 • Edzéselmélet
 • Sportpedagógia
 • Sportpszichológia
 • Gimnasztika
 • Szakmai angol nyelv
 • Sportmászás sportági szakismeretek
 • Sportmászás sportági gyakorlat
Vizsgainformációk

Az egyes tantárgyak befejezését követően a résztvevők tantárgyzáró vizsgát tesznek. Kétféle minősítés szerezhető: „Megfelelt”, illetve „Nem felelt meg”. Sikertelenség esetén a tantárgyzáró vizsga még két esetben – ingyenesen –megismételhető. A szakmai képzés követelményeinek sikeres teljesítéséről a Képző Tanúsítványt állít ki.

Bizonyítvány

A szakképzési törvény előírásai szerint a képzést sikeresen elvégző résztvevők akkreditált vizsgaközpont által szervezett vizsgát tehetnek. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert szakképesítést tanúsít.

Betölthető munkakörök

Képesítő bizonyítvány sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti munkakörök, tevékenységek végzésére jogosít.

Miért érdemes az OKTÁV-nál elvégezni ezt a képzést?

A visszajelzések szerint hosszú évtizedek tapasztalatával rendelkező, széles körben elismert, megbízható és igényes képző intézménynek tartanak minket partnereink, megrendelőink és tanulóink.  Munkatársaink minden segítséget megadnak a hatékony és eredményes tanuláshoz.  Évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre többen választanak minket.  Képzéseink országszerte számos helyen elérhetőek.  A képzéseikre történő jelentkezéskor nem kell regisztrációs díjat fizetni.  Fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha elindul a képzés és szerződést kötöttünk.  A képzés időbeosztását a munka mellett tanuló résztvevőink igényeihez igazítjuk.  Tanáraink a szakma kiváló szakemberei.  Tanulóink kellemes környezetben, korszerű eszközök segítéségével tanulhatnak.  A magas színvonalú képzésnek köszönhetően, felnőtt tanulóink évek óta kiemelkedő tudás-színvonalon tesznek vizsgát, amint ez a korábbi, négyes átlag feletti vizsgaeredményekből is látható.  A képzés végi kérdőívek ugyancsak magas szintű résztvevői elégedettséget mutatnak.

Kapcsolódó képzések

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek üzleti ajánlatnak.