Socrates, Grundtvig I.

TAM (Third Age Moving)

A projektről általában

A TAM program egy az EU által finanszírozott nemzetközi kezdeményezés, amely 5 európai ország részvételével valósul meg. A projekt fő célja az élethosszig tartó tanulás, amelyen keresztül az Európa szerte megfigyelhető jelenség, a harmadik életszakaszukban (erre utal a third age kifejezés) lévő emberek aktív, szociális életből való kirekesztése elleni nemzetközi fellépést irányozza elő. A projekt keretében minden ország nemzeti szinten valósítja meg a tánc és színház tartalmú, a közös célnak alárendelt modellprojektjét.

A program modell értékű, hiszen ezen területen úttörőnek számít. Éppen újdonsága miatt volt szükséges az adott témában nemzeti és nemzetközi kutatásokat végezni, amely megadta a modellprojektek megvalósításához szükséges ismereteket. A programok megvalósításának menete, a felmerült nehézségek, tanulságok és tapasztalatok összegyűjtésre kerülnek, amelyek kiadvány formájában mindenki számára elérhető és fontos útmutató lehet a jövőben megvalósítani kívánt, hasonló témájú projektekhez. A széleskörű tájékoztatást egy nemzetközi kooperációban megalkotott honlap is segíti, amely meglátogatható a következő címen: http://www.tamproject.org/

Résztvevő partnerek

uniT - Verein für Kultur an der Karl-Franzens-Universität Graz (projektkoordinátor, http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/unit/)
University of Applied Arts (osztrák partnerintézmény, www.diangewandte.at)
University of Szcsecin (lengyel partnerintézmény)
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt., (magyar partnerintézmény, www.oktav.hu)
Planet Design Bt. (magyar partnerintézmény)
Evremathia Educational Services AE (görög partnerintézmény, www.evremathia.gr)
Outra Margem - Social Solidarity Cooperative (portugál partnerintézmény, www.outramargem.org)

Az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. Modellprojektje

Az OKTÁV Zrt. 2005 márciusában egy elszegényedett kistelepülésen, Borsodnádasdon 15 fő 60 év körüli helyi lakos és két hivatásos színházi szakember részvételével megalapított egy amatőr színtársulatot, a Botcsinálta komédiásokat.

Borsodnádasd súlyosan válságos helyzetben lévő város, ahol a korábban virágzó acéllemez gyár bezárását követően a helyi gazdasági és szociális intézmények sora jutott hasonló sorsra. A fiatalabb helyi lakosok elmentek más városokba, míg az idősebbek munka és a társadalmi együttlétre alkalmas intézmény és lehetőség nélkül maradtak. Ők az idő múlásával teljesen kiszorultak a szociális életből, kapcsolataik leépültek. Projektünk ezeken az embereken próbált meg segíteni az amatőr társulat létrehozásával, hiszen résztvevőként újra lehetőséget kaptak kapcsolatok építésére, társaságba való integrálódásra és mindemellett a színdarabok betanulása révén memóriájuk, kommunikációs- és kifejező készségük is gyarapodott. A színésznő és a rendezőasszisztens kiváló munkájának köszönhetően számos darabot tanult és mutatott be nyilvános előadások keretében a társulat.

Modellprojektünk 2006 júliusában zárult a borsodnádasdi városi napokon bemutatott Sári Bíró c. darab előadásával.

A magyarországi projekt megvalósítói:

Balogh Péter                 -          projektmenedzser
Sebestyén Istvánné      -          gazdasági vezető
Tóth Bálint                    -          referens
Darits Ágnes                 -          kutató
Tóthné Pál Ágnes         -          modellprojekt koordinátor
Nádasi Erika                 -          színésznő
Lázár Rita                     -          rendező asszisztens

További információért látogassa meg a projekt nemzetközi honlapját a http://www.tamproject.org/ címen!