2.3.1-1-2004 projekt

HEFOP 2.3.1-1-2004-09-0036/2.0 Projekt
Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása
„A-MODELL Alternatív integrált munkaerő-piaci modell

A projektről általában

A pályázati lehetőséget a Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program (HEFOP) 2.3.1-es intézkedésének keretén belül a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Irányító Hatósága írta ki, amelyhez a pénzügyi forrást az Európai Unió és a Magyar Állam teremtette meg.

Az OKTÁV Továbbképző Kht. 2004-ben nyerte el a jogot a korábban benyújtott pályázati tervének megvalósítására. A tervekben 36 hátrányos helyzetű ember szakképzését és a (HEFOP) előírásainak megfelelően legalább 26 fő munkához segítését vállalta. A résztvevők közül 12 fő roma fiatal Kőműves, 12 fő 40 évnél idősebb, munkanélküli nő Szociális gondozó és ápoló, míg 12 értelmi fogyatékos Kerámiatermék készítő képzésen vett részt.

Projektünk a résztvevők, a megvalósítók számát, valamint a pénzügyi keretet tekintve nagy volumenű és összetett program, amelyet 5 intézménnyel és vállalkozással közösen konzorciumi keretek között valósítunk meg. Partnereink projektben betöltött szerepe a foglalkoztatás és a gyakorlati képzés, így a gyakorlati tanórák kihelyezett formában kerültek megtartásra. Partnereinken kívül számos előadó tanár vett részt az elméleti oktatásban, amelynek helye az OKTÁV kertvárosi épülete volt.

A projekt céljai

Általános célok

  • A programunk általános célja a két kistérségben (Esztergom és Nyergesújfalu, valamint Dorog) élő hátrányos helyzetű emberek (HHE) foglalkoztathatóságának javítása, a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésük esélyeinek növelése, ezáltal a társadalmi beilleszkedésük javítása az integrált megközelítésű projekten keresztül.
  • A program eredményeként az ágazati (képző intézmény, vállalkozók, szociális) együttműködések megerősödnek, fenntarthatóvá vállnak.

Konkrét célok

  • A program konkrét célja a programba bevont 36 fő tartós foglalkoztatottságának biztosítása és fenntartása a foglalkoztatáshoz kapcsolt OKJ-s képzéssel és pszicho-szociális megsegítéssel.
  • Az integrált megközelítésű modell-program tágabb térségben (megye, régió) történő elterjesztése.
  • A munkaerőpiac igényeihez és személyes szükségletekhez alkalmazkodó szakképzettségek biztosítása, valamint a kézségek és képességek fejlesztése.
  • Az alapismeretek megszerzésével, az álláskeresési technikákkal és a kulcskompetenciák fejlesztésével biztosítsuk számukra a minél nagyobb esélyt a tartós munkaerő-piaci megmaradásukra. Ezáltal a HHE életviteli hátránya csökken, az adott két kistérségben a kirekesztődött csoportok gazdasági gyarapodása bekövetkezik.
  • A programba bevont HHE munkaerő-piaci és társadalmi reintegrációját elősegítése az integrált megközelítésű, alternatív képzéssel összekapcsolt foglalkoztatáson keresztül a pszicho-szociális megsegítéssel.
  • Legalább 26 ember tartós kihelyezése az elsődleges munkaerő-piacra.

A projekt megvalósításának szakaszai

A projekt megvalósítására 22 hónap állt rendelkezésre, amelyből az első 2 hónap az előkészítés időszaka volt. Ekkor került kiválasztásra a 36 fő résztvevő, illetve a tanárok a résztvevők speciális igényeinek megfelelő felkészítése is a képzést megelőzően zajlott. Ezt a szakaszt a szakképzés követte, amely 14 hónapon keresztül tartott. Ebben a szakaszban a képzés és a foglalkoztatás párhuzamosan zajlott, így a résztvevők az elméleti órákon elhangzottakat gyakorlatban is megtanulhatták. A szakvizsgát követő hat hónapban, az utógondozás szakaszában legkevesebb 26 embernek munkába kell állnia és munkaviszonyát a program végéig fent kell tartania. Amennyiben ez teljesül, akkor a program elérte a célját , hiszen a résztvevők 70%-ának sikerült visszatérnie a munka világába. Ebben a 6 hónapos szakaszában nagy hangsúlyt kap a nyomon követés, hiszen a szakvizsgát tett résztevők gyakran szorulnak segítségre, mind munkahelyek felkutatásában, mind a foglalkoztatás során fellépő problémák kezelésében.

Programunk 2006. december 31-én zárul.

 

A konzorcium partnerei

 

Partnerszervezet megnevezése
A projekt megvalósításában betöltött szerepe
OKTÁV Továbbképző Kht.
A projekt főkedvezményezettjeként a program céljainak megvalósításáért és a feladatok sikeres realizálásáért vállalt felelősséget. Koordinátori szerepe révén összefogja a partnereket és képviseli érdeküket a támogató és felügyelő szervek felé. Ezen túlmenően fő tevékenysége az oktatás megszervezése, lebonyolítása és a vizsgáztatás volt. Az utógondozási szakaszban felügyeli a résztvevők munkaerő-piaci helyzetét és szükség szerint támogatást nyújt munkahelyek felkutatásában, munkahelyi problémák megoldásában és egyéb nehézségek kezelésében. Negyedévente elkészíti a szakmai és pénzügyi beszámolót, illetve folyamatos kapcsolatot tart fent a támogató szervekkel.
1. Magyarországi Ferences Rendtartomány Esztergomi Rendházának Szociális Otthona
Foglalkoztató szervezet, az idősek gondozását, a HHE részére szociális szolgáltatását végzi Esztergomban. A programban a szociális gondozók közül 6 főt foglalkoztatott, felelős volt a gyakorlati képzésük biztosításáért. A célcsoport családtagjainak és környezetének megsegítését végzi a programba bevont emberekkel, ezáltal segítve a programba való bevonásukat, bennmaradásukat. Jelzőrendszer, idősek klubja fejlesztését, ügyek intézését, életviteli tanácsadást végez. A vizsgát követően 1 fő továbbfoglalkoztatását vállalta.
2. TRAVERZ Kft.
Foglalkoztató szervezet, a programban a kőművesek közül 6 főt foglalkoztatott, gyakorlati képzésük biztosításáért. Felelős volt a célcsoport tagjai számára nyújtott gyakorlati képzés körülményeinek biztosításáért. Jelenleg a 6 fő Kőműves képesítést szerzett fiatal közül 4 embert foglalkoztat.
3. Kozák Oszkár EV
Foglalkoztató szervezet, a programban a kőművesek közül 6 főt foglalkoztatott, gyakorlati képzésük biztosításáért. Felelős volt a célcsoport tagjai számára nyújtott gyakorlati képzés körülményeinek biztosításáért.
4. Szent Mihály Idősek Otthona
Foglalkoztató szervezet, az idősek gondozását, a HHE részére szociális szolgáltatását végzi Nyergesújfalun. A programban a szociális gondozók közül 6 főt foglalkoztatott, felelős volt a gyakorlati képzésük biztosításáért. A célcsoport családtagjainak és környezetének megsegítését végzi a programba bevont emberekkel, ezáltal segítve a programba való bevonásukat, bennmaradásukat. Jelzőrendszer, idősek klubja fejlesztését, ügyek intézését, életviteli tanácsadást végez. A szakvizsgát tett hölgyek közül 2 foglalkoztat főállásban.
5. Életút Egyesület
Foglalkoztató szervezet, a térségben élő fogyatékosok közül 12 főt foglalkoztatott fazekas műhelyben, gyakorlati képzésük biztosításáért. Felelős volt a célcsoport tagjai számára nyújtott gyakorlati képzés körülményeinek biztosításáért. A sérült fiatalok közül jelenleg 9 főt foglalkoztat.

 

Projektmenedzsment

 

Résztvevő neve
Feladatkör
Munkahely
Elérhetőség
Tóth Bálint
projektvezető
OKTÁV
toth.balintpozsonyi [at] oktav [dot] hu (@oktav.hu)
Sebestyén Istvánné
pénzügyi vezető
OKTÁV
sebica [at] oktav [dot] hu
Kertainé Ludvai Anita
adminisztrátor
OKTÁV
anita [at] oktav [dot] hu
 

 

Fazekas alprojekt

 

Résztvevő neve
Feladatkör
Munkahely
Elérhetőség
Pál Zoltán
alprojekt-vezető
OKTÁV
palz [at] oktav [dot] hu
Bakai Dániel
fazekas mester
Életút
-
Németh György
egyesületi elnök
Életút
-
Szabó Éda
fazekas segéd
Életút
-
 

Kőműves alprojekt

 

Résztvevő neve
Feladatkör
Munkahely
Elérhetőség
Ligetvári István
alprojekt-vezető
OKTÁV
ligetvari [at] oktav [dot] hu
Albert István
kőműves segéd
TRAVERZ
szabados_b [at] invitel [dot] hu
Kiss Kálmán
kőműves mester
EV
-
Kozák Oszkár
kőműves segéd
E.V.
kozak [at] invitel [dot] hu
Szabados Béla
ügyvezető
TRAVERZ
szabados_b [at] invitel [dot] hu

 


Pszicho-szociális alprojekt

 

Résztvevő neve
Feladatkör
Munkahely
Elérhetőség
Móczik Márta
alprojekt-vezető
OKTÁV
moczik [at] oktav [dot] hu
Balog Edina
tréner
Dina-MÓ Studio Bt.
dinamo [dot] studio [at] axelero [dot] hu
Batyikné Csőge Ágnes
gyógypedagógus
E.V.
fokrol-fokra [at] freemail [dot] hu
Buczkó Róza
felzárkóztató tanár
OKTÁV
buczko [dot] roza [at] t-online [dot] hu
Csillag Erika
szociális munkás
OKTÁV
csillagnet [at] citromail [dot] hu
Holló Márta
pszichológus
E.V.
pedszaksz [at] vnet [dot] hu

 


Szociális gondozó alprojekt

 

Résztvevő neve
Feladatkör
Munkahely
Elérhetőség
Gál Józsefné
szociális ápoló mester
Ferences Rend Szociális Otthona
-
Horváthné Anikó
szociális ápoló mester
Szt. Mihály Szociális Otthon
szentmotthon [at] invitel [dot] hu
Kerti Istvánné
szociális pü-i segéd
Ferences Rend Szociális Otthona
kema [at] freemail [dot] hu (mailto:)
Papp Éva
szociális pü-i segéd
Szt. Mihály Szociális Otthon
-
Mogyorósiné Gabriella
szociális ápoló segéd
Szt. Mihály Szociális Otthon
-
Ungvári Gabriella
szociális ápoló segéd
Ferences Rend Szociális Otthona
-

 

Célcsoport tagjai

 

Foglalkozás/munkaadó
Név
Születési év
Szoc-gond / Nyergesújf.
Éberst Rozália
1967
Szoc-gond / Nyergesújf.
Fülöp Istvánné
1950
Szoc-gond / Nyergesújf.
Hontiné Varga Mária
1958
Szoc-gond / Nyergesújf.
Kollát Lajosné
1954
Szoc-gond / Nyergesújf.
Seres Istvánné
1954
Szoc-gond / Nyergesújf.
Tar Zoltánné
1972
Szoc-gond / Ferencesek
Bécsi Barbara
1982
Szoc-gond / Ferencesek
Csernákné Nagy Zsuzsa
1954
Szoc-gond / Ferencesek
Azari Jánosné
-
Szoc-gond / Ferencesek
Kovács Józsefné
1960
Szoc-gond / Ferencesek
Kurucz Ferencné
1952
Szoc-gond / Ferencesek
Molnár Lászlóné
1960
Kőműves/ TRAVERZ Kft.
Hajduk Attila
1958
Kőműves/ TRAVERZ Kft.
Horváth Attila Jenő
1984
Kőműves/ TRAVERZ Kft.
Horváth Márton
1984
Kőműves/ TRAVERZ Kft.
Víg Norbert
-
Kőműves/ TRAVERZ Kft.
Török Géza
1954
Kőműves/ TRAVERZ Kft.
Vígh György
1980
Kőműves/ Kozák
Kakucsi Sándor
1986
Kőműves/ Kozák
Farkas Ottó
1985
Kőműves/ Kozák
Lukács István
1988
Kőműves/ Kozák
Nagykuti Gábor József
1988
Kőműves/ Kozák
Balázs Ottó
1981
Kőműves/ Kozák
Rácz Bódi Gábor
1987
Fazekas/Életút
Bognár Tibor
1973
Fazekas/Életút
Bognár Tibor
1982
Fazekas/Életút
Horváth Ildikó
1970
Fazekas/Életút
Sipos Berta
1977
Fazekas/Életút
Mészáros Gyöngyi
1981
Fazekas/Életút
Orosz Mária
1982
Fazekas/Életút
Kemény Zoltán
1975
Fazekas/Életút
Szilágyi Márton
1982
Fazekas/Életút
Tóth Attila
1981
Fazekas/Életút
Mekler János Balázs
1984
Fazekas/Életút
Szele Antal
1969
Fazekas/Életút
Kurali Tibor
1980