Fenntartói értékelés

AZ OKTÁV TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN
A 2022/2023. TANÉVBEN FOLYÓ SZAKMAI MUNKA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL

A 2022/2023. tanév az intézmény második tanéve volt.  A tanév megkezdése előtt az iskola Működési engedélye öt különböző városban, öt új telephellyel bővült.  Ezeken az új telephelyeken nagy érdeklődés nyilvánult meg a meghirdetett képzések iránt, így mindegyiken több osztály indult sikeresen annak ellenére, hogy ezekben a városokban első alkalommal jelent meg az iskola.  
Az új telephelyeken elindult osztályok: Debrecen – 8 osztály, 6 szakma,  Győr – 15 osztály, 8 szakma,   Miskolc – 11 osztály, 8 szakma,   Pécs – 12 osztály, 7 szakma és Szeged – 18 osztály, 12 szakma.  A székhelyen szakképző évfolyamok indultak, míg minden más helyszínen egyaránt folyt szakképző iskolai és technikumi szintű oktatás is.

Az intézményben tanuló személyek mindegyike felnőttképzési jogviszonyban tanul, ami elősegíti azt, hogy az oktatás a felnőttek sajátos igényeihez kialakított munkarendben, illetve oktatási módszerekkel valósulhasson meg.  Oktatóink sikeresen támaszkodhattak a résztvevők magas szintű szakmai érdeklődésére és elkötelezettségére.

Ebben a tanévben a képzésben résztvevők első alkalommal tettek szakmai vizsgát, amely az intézmény akkreditált szakmai vizsgaközpont partnerével együttműködve valósult meg.  Az oktatói munka eredményességével kapcsolatban elmondható, hogy az iskola magán szakképző intézményként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a résztvevők számára kiemelkedő szakmai színvonalat nyújtson.  Ezért magasan képzett, tapasztalt és jó előadó képességű oktatókat foglakoztat, akik korszerű környezetben, gyakorlat orientált és változatos módszerekkel tanítanak.  Az intézmény tudatosan törekszik arra, hogy a képzések résztvevőit alaposan felkészítve bocsássa a szakmai vizsgára.  Ennek a törekvésnek az eredményességét mutatja a szakmai vizsgát sikeresen letevők magas száma.

A tanév folyamán az oktatói testület az érvényben lévő szakmai programot időarányosan valósította meg.

A balesetek megelőzése érdekében az intézmény az egyes képzések megkezdésekor munka-, tűz-, balesetvédelmi oktatásban részesítette a képzésben résztvevőket, amelynek eredményeképp a tanév során egyetlen baleset sem történt.

Összességében megállapítható, hogy az intézmény az intézmény feladatait megfelelő szakmai színvonalon teljesítette. 

 

   Esztergom-kertváros, 2023. június 30.

 

            Fehér Klára ügyvezető
      OKTÁV Szakképző Központ Kft.
                       Fenntartó