Vízgazdálkodó szaktechnikus OKJ-s szakképesítő képzés

Típus
OKJ-s szakképesítő képzés
OKJ szám
55 850 06
Engedélyszám
E-000495/2014/A064
Képzés időtartama
2 félév
A munkaterület leírása

A vízgazdálkodó szaktechnikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket, a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően, a hatósági és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelően, az adott szakterületen önállóan végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • vízrajzi méréstechnikusi feladatokat ellátni,
 • területi vízgazdálkodási üzemeltetési feladatok megoldásában – beosztottként – közreműködni,
 • környezetbarát vízkár-elhárítási létesítési munkák technikusi feladatait elvégezni,
 • csatornázási rendszerek üzemeltetésében középvezetőként közreműködni,
 • szennyvíztisztító telepek üzemeltetésében irányító technikusként közreműködni,
 • vízellátási hálózat és műtárgyainak üzemeltetési feladatait irányítani,
 • víztisztító telep üzemi feladatait technikusi szinten ellátni,
 • vízépítési beosztott technikusi feladatokat ellátni,
 • kistelepülési környezetvédelmi hatósági feladatokat ellátni,
 • vízszennyezés elleni megelőzésben és védekezésben közreműködni.
A képzés szakmai témakörei
 • Vízgazdálkodás
Vizsgainformációk

A résztvevők az OKJ-s képzéseken az egyes modulok befejezése után írásbeli, szóbeli és / vagy gyakorlati modulzáró vizsgát tesznek a képzés tanárai által (ill. egyes képzéseknél központilag) összeállított feladatokból. Sikertelenség esetén a modulzáró vizsga akár több alkalommal – egyes képzések kivételével – ingyenesen megismételhető.

A modulzáró vizsgák sikeres letétele után lehet szakképesítő vizsgát tenni. A szakképesítő vizsga az egyes modulokat átfogó, központilag összeállított komplex feladatokból áll.

A sikeres vizsgához minden vizsgarészt legalább kettesre kell teljesíteni. (Ellenkező esetben javító vagy pótló vizsgát lehet tenni, külön díjazás ellenében, a jogszabályban meghatározott ideig.) A sikeres vizsga után a résztvevők keményfedeles, államilag elismert szakképesítő (OKJ-s) bizonyítványt kapnak.

Bizonyítvány

A vizsgaszervező által kiadott OKJ-s szakképesítő bizonyítvány, amelynek alapján Europass bizonyítvány kiegészítő is igényelhető.

Betölthető munkakörök
 • Környezet és vízgazdálkodási technikus
 • Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns
 • Környezetvédelmi szaktechnikus
 • Szennyvízlaboráns
 • Víz- és környezetvédelmi technológus
 • Vízminőségvizsgáló laboráns
Miért érdemes az OKTÁV-nál elvégezni ezt a képzést?

A visszajelzések szerint hosszú évtizedek tapasztalatával rendelkező, széles körben elismert, megbízható és igényes képző intézménynek tartanak minket partnereink, megrendelőink és tanulóink.  Munkatársaink minden segítséget megadnak a hatékony és eredményes tanuláshoz.  Évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre többen választanak minket.  Képzéseink országszerte számos helyen elérhetőek.  OKJ-s képzéseikre történő jelentkezéskor nem kell regisztrációs díjat fizetni.  Fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha elindul a képzés és szerződést kötöttünk.  A képzés időbeosztását a munka mellett tanuló résztvevőink igényeihez igazítjuk.  Tanáraink a szakma kiváló szakemberei.  Tanulóink kellemes környezetben, korszerű eszközök segítéségével tanulhatnak.  A magas színvonalú képzésnek köszönhetően, felnőtt tanulóink évek óta kiemelkedő tudás-színvonalon tesznek vizsgát, amint ez a korábbi, négyes átlag feletti vizsgaeredményekből is látható.  A képzés végi kérdőívek ugyancsak magas szintű résztvevői elégedettséget mutatnak.

Kapcsolódó képzések