Geriátriai és krónikus beteg szakápoló OKJ-s szakképesítő képzés

Típus
OKJ-s szakképesítő képzés
OKJ szám
55 723 07
Engedélyszám
E-000495/2014/A108
Jelentkezés feltétele (részletek)
 • Érettségi 
 • ápoló szakképesítés,
 • ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett ápolói szakképzettség
 • 1 év ápolói munkaterületen eltöltött szakmai gyakorlat
 • Egészségügyi alkalmasság
Képzés időtartama
6 hónap
A munkaterület leírása

A geriátriai és krónikus beteg szakápoló olyan szakember, aki idős, illetve krónikus betegek holisztikus ellátását, gondozását, ápolását végzi az orvos utasításai szerint az életkori sajátosságoknak, geriátriaiklinikumi ismereteknek megfelelően, ápolói és gondozói tevékenységet végez, önállóan, illetve az ellátó csapat tagjaként egészségügyi és szociális alap-, fekvőbeteg-, valamint szakellátást nyújtó intézményekben. Szociális, jogi, etikai, kommunikációs tudáson alapuló képességek és készségek kialakításával, alkalmazásával a szakápoló az idős emberek ellátásának különböző formái közötti kapcsolatépítéssel, betegutak menedzselésével, a hozzátartozók aktív segítségével felelősen hozzájárul a komplex ápolási-gondozási rendszer megvalósításához.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • megfelelően és hatékonyan kommunikálni az ellátás valamennyi szereplőjével
 • az idős ember, illetve a krónikus betegségben szenvedők szükségleteit felmérni és kielégíteni
 • az ápolási folyamatot tervezni, szervezni, megvalósítani, értékelni, szükség esetén módosítani,
 • az ápolási tevékenységekről teljes körű ápolási dokumentációt készíteni
 • az időskori, illetve a krónikus betegségek kapcsán kialakult testi, lelki, szellemi és spirituális problémákat felmérni, kezelni,
 • a krónikus betegségekben szenvedők , idős emberek szociális és társadalmi helyzetét felmérni, gondozásában részt venni
 • a krónikus betegek és idős emberek ellátását menedzselni
 • az idősellátás más szakmaterületeivel, a szociális ellátás szakembereivel kapcsolatot tartani
 • a szociális ellátási formákról tájékoztatást adni, a szociális ellátások igénybevételében közreműködni
 • segíteni az idős ember kapcsolatfelvételét a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal
 • egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat ellátni
 • a betegedukációban közreműködni
 • a foglalkozás-terápiás csoportokat, szervezni, koordinálni
 • a geriátriai ápolás speciális területein közreműködni és részt venni a kórházi ellátásban
 • a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai) közreműködni
 • az idős beteget és családját a krónikus betegségben, a terminális állapotban támogatni, valamint közreműködni a hospice szakápolásban
 • közreműködni a betegutak menedzselésében, a rehabilitációban, a közösségi- és az otthoni szakápolásban
 • az idős ellátásával kapcsolatos ápolási, gondozási és szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységét vállalni
 • a gyakorlaton lévő ápoló és szakápoló tanulók oktatásában, nevelésében közreműködni
 • munkájuk során a gondoskodás, elfogadás és az ápolásetikai normáit alkalmazni, valamint az érvényes jogszabályokban foglaltakat betartani
 • szakmai ismereteiket folyamatos fejleszteni
 • kockázatfelmérő-, fájdalom felmérő eszközök és módszerek alkalmazására
 • stomaviselő, inkontinenciában szenvedő betegek komplex ellátására, krónikus, nehezen gyógyuló sebek, valamint a decubitus kockázatának felmérésére, megelőzésére, sebfelmérésre, valamint a sebkezelési tervek készítésére és azok megvalósítására
 • idős, és krónikus betegségben szenvedők fájdalmának csillapítására
 • az idős és a krónikus beteg gyógyszerelését biztosítani, ellenőrizni és megtanítani
A képzés szakmai témakörei
 • Geriátriai és krónikus beteg szakápolás
Vizsgainformációk

A résztvevők az OKJ-s képzéseken az egyes modulok befejezése után írásbeli, szóbeli és / vagy gyakorlati modulzáró vizsgát tesznek a képzés tanárai által (ill. egyes képzéseknél központilag) összeállított feladatokból. Sikertelenség esetén a modulzáró vizsga akár több alkalommal – egyes képzések kivételével – ingyenesen megismételhető.

A modulzáró vizsgák sikeres letétele után lehet szakképesítő vizsgát tenni. A szakképesítő vizsga az egyes modulokat átfogó, központilag összeállított komplex feladatokból áll.

A sikeres vizsgához minden vizsgarészt legalább kettesre kell teljesíteni. (Ellenkező esetben javító vagy pótló vizsgát lehet tenni, külön díjazás ellenében, a jogszabályban meghatározott ideig.) A sikeres vizsga után a résztvevők keményfedeles, államilag elismert szakképesítő (OKJ-s) bizonyítványt kapnak.

Bizonyítvány

A vizsgaszervező által kiadott OKJ-s szakképesítő bizonyítvány, amelynek alapján Europass bizonyítvány kiegészítő is igényelhető.

Betölthető munkakörök
 •  Szakápoló
 •  Geriátriai szakápoló
 •  Krónikus beteg szakápoló
 •  Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
Miért érdemes az OKTÁV-nál elvégezni ezt a képzést?

A visszajelzések szerint hosszú évtizedek tapasztalatával rendelkező, széles körben elismert, megbízható és igényes képző intézménynek tartanak minket partnereink, megrendelőink és tanulóink.  Munkatársaink minden segítséget megadnak a hatékony és eredményes tanuláshoz.  Évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre többen választanak minket.  Képzéseink országszerte számos helyen elérhetőek.  OKJ-s képzéseikre történő jelentkezéskor nem kell regisztrációs díjat fizetni.  Fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha elindul a képzés és szerződést kötöttünk.  A képzés időbeosztását a munka mellett tanuló résztvevőink igényeihez igazítjuk.  Tanáraink a szakma kiváló szakemberei.  Tanulóink kellemes környezetben, korszerű eszközök segítéségével tanulhatnak.  A magas színvonalú képzésnek köszönhetően, felnőtt tanulóink évek óta kiemelkedő tudás-színvonalon tesznek vizsgát, amint ez a korábbi, négyes átlag feletti vizsgaeredményekből is látható.  A képzés végi kérdőívek ugyancsak magas szintű résztvevői elégedettséget mutatnak.

Kapcsolódó képzések

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek üzleti ajánlatnak.