Foglalkozásegészségügyi szakápolóOKJ-s szakképesítő képzés Budapest

Választott helyszín
Budapest
Sajnos ez a képzés jelenleg egyik képzési helyszínünkön sem indul. Kérjük, tekintse meg aktuális képzési ajánlatainkat.
Vizsgadíj
70 000 Ft
Kapcsolattartó
munkatárs
Budapesti ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálati munkatárs
bpoktav [at] oktav.hu
Munkatárs
Bak Tímea
Tanfolyamvezető
bak [at] oktav.hu
Munkatárs
Oláh Tamásné
Tanfolyamszervező
olahne [at] oktav.hu
Munkatárs
Varga Anett
Tanfolyamszervező
varga [at] oktav.hu
Típus
OKJ-s szakképesítő képzés
OKJ szám
55 723 06
Engedélyszám
E-000495/2014/A110
Jelentkezés feltétele (részletek)
 • Érettségi
 • Ápoló szakképesítés, ápolás és betegellátás alap és mesterképzési szakokon szerzett az ápolói szakképzettség.
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények 
Képzés időtartama
6 hónap
A munkaterület leírása

A foglalkozás–egészségügyi szakápoló részt vesz a foglalkozás–egészségügy preventív, klinikai, egészség–megőrzési és egészségfejlesztési feladataiban. Tevékenységét foglalkozás–egészségügyi alapszolgálatnál, szakellátó helyen, vagy munkahigiénés és foglalkozás–egészségügyi szervnél  végzi. Részt vesz a foglalkozási betegségek felismerésében, kezelésében, a munkavégzésből, munkakörnyezetből származó egészségkárosító kóroki tényezők észlelésében, munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, kommunikációs, adatszolgáltató tevékenységben. A foglalkozás–egészségügyi szakápoló, mint a foglalkozás–egészségügyi csapat tagja, feladatait részben önállóan, részben pedig a foglalkozás–egészségügyi szakorvos utasítására vagy vele együttműködve végzi.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes:

 • a foglalkozás–egészségügyi szolgálatok, preventív, klinikai, egészségmegőrzési, egészségfejlesztési tevékenységében közreműködni
 • a foglalkozás–egészségügyet érintő jogszabályok változásait figyelemmel kísérni
 • felismerni és értékelni a munkavállalók szempontjából kockázatot jelentő munkahelyi megterheléseket és a munkakörnyezeti kóroki tényezőket
 • jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégezni a munkavállalók egészségi állapotfelmérését, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni
 • műszeres vizsgálatokat (látásélesség és színlátás vizsgálat, szűrő audiometriás vizsgálat, Doppler–vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, EKG–vizsgálat) és rutin laboratóriumi vizsgálatokat végezni
 • a munkavállalókat a vizsgálatok előtt, alatt és után szakszerűen tájékoztatni
 • a foglalkozási megbetegedések korai felismerésében, kezelésében részt venni
 • jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében, kivizsgálásában közreműködni
 • a fertőző megbetegedések megelőzésében, terjedésének megakadályozásában, megfelelő fertőtlenítési eljárások alkalmazásában, fertőző megbetegedések be– és kijelentésében közreműködni; higiénés és fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni
 • a krónikus nem fertőző megbetegedések megelőzésében, illetve e megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni
 • a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni
 • a helyszíni (általános és foglalkozás–specifikus) munkahigiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés, foglalkozás–egészségügyi, munkabiztonsági, kémiai biztonsági, élelmiszerbiztonsági, járványügyi szabályok betartására
 • a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával kapcsolatban felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni
 • a fiatalkorúak, a nők, a várandós nők, a szoptatós anyák, az időskorúak, az idült betegek, a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékosok egészségi állapotának ellenőrzésében közreműködni
 • népegészségügyi programok, szűrővizsgálatok szervezésében közreműködni
 • a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni
 • az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni
 • a beteget szakszerűen megfigyelni, életveszélyes állapotokat felismerni, azok elhárítását önállóan megkezdeni, a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni
 • a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában közreműködni
 • adminisztrációs, dokumentációs tevékenységet végezni
A képzés szakmai témakörei
 • Foglalkozás–egészségügyi szakápolás
Vizsgainformációk

A résztvevők az OKJ-s képzéseken az egyes modulok befejezése után írásbeli, szóbeli és / vagy gyakorlati modulzáró vizsgát tesznek a képzés tanárai által (ill. egyes képzéseknél központilag) összeállított feladatokból. Sikertelenség esetén a modulzáró vizsga akár több alkalommal – egyes képzések kivételével – ingyenesen megismételhető.

A modulzáró vizsgák sikeres letétele után lehet szakképesítő vizsgát tenni. A szakképesítő vizsga az egyes modulokat átfogó, központilag összeállított komplex feladatokból áll.

A sikeres vizsgához minden vizsgarészt legalább kettesre kell teljesíteni. (Ellenkező esetben javító vagy pótló vizsgát lehet tenni, külön díjazás ellenében, a jogszabályban meghatározott ideig.) A sikeres vizsga után a résztvevők keményfedeles, államilag elismert szakképesítő (OKJ-s) bizonyítványt kapnak.

Korábbi csoportok vizsgaátlaga

4,25

Bizonyítvány

A vizsgaszervező által kiadott OKJ-s szakképesítő bizonyítvány, amelynek alapján Europass bizonyítvány kiegészítő is igényelhető.

Miért érdemes az OKTÁV-nál elvégezni ezt a képzést?

A visszajelzések szerint hosszú évtizedek tapasztalatával rendelkező, széles körben elismert, megbízható és igényes képző intézménynek tartanak minket partnereink, megrendelőink és tanulóink.  Munkatársaink minden segítséget megadnak a hatékony és eredményes tanuláshoz.  Évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre többen választanak minket.  Képzéseink országszerte számos helyen elérhetőek.  OKJ-s képzéseikre történő jelentkezéskor nem kell regisztrációs díjat fizetni.  Fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha elindul a képzés és szerződést kötöttünk.  A képzés időbeosztását a munka mellett tanuló résztvevőink igényeihez igazítjuk.  Tanáraink a szakma kiváló szakemberei.  Tanulóink kellemes környezetben, korszerű eszközök segítéségével tanulhatnak.  A magas színvonalú képzésnek köszönhetően, felnőtt tanulóink évek óta kiemelkedő tudás-színvonalon tesznek vizsgát, amint ez a korábbi, négyes átlag feletti vizsgaeredményekből is látható.  A képzés végi kérdőívek ugyancsak magas szintű résztvevői elégedettséget mutatnak.

Kapcsolódó képzések

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek üzleti ajánlatnak.