Útépítő és -fenntartó technikus (OKJ) OKJ-s szakképesítő képzés

További részletekért kérjük válasszon helyszínt!
Típus
OKJ-s szakképesítő képzés
Azonosító szám
OKJ 54 582 05
Engedélyszám, Nyilvántartási szám
E-000495/2014/A058
Képző intézmény
OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.
Jelentkezés feltétele (részletek)

érettségi vizsga,
egészségügyi alkalmasság

Időtartam
-
A munkaterület leírása

Az útépítő technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök és a művezető, valamint a szakmunkások között. Önállóan vagy mérnöki irányítással közlekedési építmények (utak, hidak, gátak, stb.) építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a kivitelezés folyamatait előkészíteni, felmérni és biztosítani a folyamatos munkavégzéshez szükséges erőforrásokat (munkaerő, gép, anyag);
 • kiviteli és organizációs terveket egyeztetni, irányítani az építési terület lekerítését, megszervezni és irányítani az ideiglenes energiaellátás és közművek építését;
 • kijelölni, felépíttetni, megrendelni az építkezés ideiglenes építményeit, a szállítási útvonalakat az építési területen belül, és kapcsolódását a külső úthálózattal;
 • a munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni;
 • betartani és betartatni a munkahelyen előforduló építőanyagok tárolására, használatára, beépítésére vonatkozó előírásokat;
 • minőségellenőrzéshez próbatesteket készíttetni, mintát venni, megszervezni a laboratóriumi vizsgálatokat;
 • koordinálni a zsaluzási munkákat, ellenőrizni a vasalásokat és a méreteket;
 • irányítás mellett tervekből mennyiségeket kigyűjteni, költségvetést készíteni;
 • egyeztetni a tervezővel, vállalkozóval, alvállalkozókkal, hatóságokkal;
 • terveket digitális formában is kezelni, egyeztetni, irányítás mellett terveket szerkeszteni;
 • biztosítani az útépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat;
 • értelmezni és alkalmazni az útépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat;
 • a munkahelyi építőanyag és talajmechanikai laboratórium eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére;
 • földmérési feladatokat ellátni, használni a geodéziai műszereket, eszközöket, vízszintes és magassági pontokat kitűzni;
 • értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket;
 • az építmény kivitelezése alatt geodéziai mérésekkel vagy a szakma sajátos eszközeivel folyamatosan ellenőrizni a méret- és alakhelyességet;
 • az alépítmény és a felépítmény részmunkafolyamatainak irányítására, az út üzemeltetésére és fenntartására, a kivitelezésében való részvételre, az aszfalt és betonburkolat építésében való részvételre, a hibák mérésére, kézi kisgépekkel történő munkavégzésre;
 • közreműködni a kivitelezés lebonyolításában, irányításában és ellenőrzésében;
 • útépítéshez és fenntartáshoz szükséges anyagmennyiségek számítására, szerszámok, eszközök, kisgépek szakszerű alkalmazására, a különböző útépítési témákhoz kapcsolódó egyszerű számítási, szerkezeti, rajzi, technológiai feladatok megoldására, út-üzemeltetési részfeladatok önálló ellátására;
 • kiadni a napi munkát, ellenőrizni annak szakszerű elvégzését, dokumentálni az építési folyamatot, építési naplót vezetni;
 • felmérni az elvégzett munkákat, teljesítést igazolni, igazoltatni, megszervezni az átadás-átvételi eljárást.
A képzés szakmai témakörei
 • Építőipari ágazati ismeretek
 • Közlekedésépítő közös ismeretek
 • Útépítéstan
 • Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • Foglalkoztatás ÍI.
Vizsgainformációk

A résztvevők az OKJ-s képzéseken az egyes modulok befejezése után írásbeli, szóbeli és / vagy gyakorlati modulzáró vizsgát tesznek a képzés tanárai által (ill. egyes képzéseknél központilag) összeállított feladatokból. Sikertelenség esetén a modulzáró vizsga akár több alkalommal – egyes képzések kivételével – ingyenesen megismételhető.

A modulzáró vizsgák sikeres letétele után lehet szakképesítő vizsgát tenni. A szakképesítő vizsga az egyes modulokat átfogó, központilag összeállított komplex feladatokból áll.

A sikeres vizsgához minden vizsgarészt legalább kettesre kell teljesíteni. (Ellenkező esetben javító vagy pótló vizsgát lehet tenni, külön díjazás ellenében, a jogszabályban meghatározott ideig.) A sikeres vizsga után a résztvevők keményfedeles, államilag elismert szakképesítő (OKJ-s) bizonyítványt kapnak.

Korábbi csoportok vizsgaátlaga

4,65

Bizonyítvány

A vizsgaszervező által kiadott OKJ-s szakképesítő bizonyítvány, amelynek alapján Europass bizonyítvány kiegészítő is igényelhető.

Betölthető munkakörök
 • Építési műszaki ügyintéző
 • Útépítő és –fenntartó technikus
 • Felelős műszaki vezető, építőipar
 • Földmérő (technikus)
 • Térképrajzoló (technikus)
Miért érdemes az OKTÁV-nál elvégezni ezt a képzést?

A visszajelzések szerint hosszú évtizedek tapasztalatával rendelkező, széles körben elismert, megbízható és igényes képző intézménynek tartanak minket partnereink, megrendelőink és tanulóink.  Munkatársaink minden segítséget megadnak a hatékony és eredményes tanuláshoz.  Évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre többen választanak minket.  Képzéseink országszerte számos helyen elérhetőek.  OKJ-s képzéseikre történő jelentkezéskor nem kell regisztrációs díjat fizetni.  Fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha elindul a képzés és szerződést kötöttünk.  A képzés időbeosztását a munka mellett tanuló résztvevőink igényeihez igazítjuk.  Tanáraink a szakma kiváló szakemberei.  Tanulóink kellemes környezetben, korszerű eszközök segítéségével tanulhatnak.  A magas színvonalú képzésnek köszönhetően, felnőtt tanulóink évek óta kiemelkedő tudás-színvonalon tesznek vizsgát, amint ez a korábbi, négyes átlag feletti vizsgaeredményekből is látható.  A képzés végi kérdőívek ugyancsak magas szintű résztvevői elégedettséget mutatnak.

Kapcsolódó képzések

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek üzleti ajánlatnak.