Minőségpolitika

Az OKTÁV Továbbképző Központ a szervezeti, intézményi és egyéni igényekre magas színvonalú, komplex szolgáltatást nyújtó képző és humán fejlesztő intézményként definiálja magát.

 

Jelmondata:

KÉPZÉS – TUDÁS – SIKER

 

Céljaink elérése érdekében, folyamatosan figyelembe véve a szakképzésre vonatkozó törvényekben és rendeletekben előírt követelményeket, továbbá a megrendelők igényeit:

 • minőségpolitikánk alapja az ügyfél elégedettsége, ezért rendszeresen felmérjük ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket
 • minőségpolitikánkat – kapcsolódó minőségcéljainkat – munkatársaink bevonásával alakítjuk ki és a vezetés által elfogadott változatot ismertetjük számukra
 • a minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat
 • minőségpolitikánk aktualitását az önértékelés során rendszeresen felülvizsgáljuk
 • stratégiánk ügyfeleink igényeinek és a kapcsolódó képzési szolgáltatásainknak legjobb minőségben történő kielégítése, olyan kompetenciák közvetítése, amelyek elsajátításával a résztvevők magas szinten képesek megfelelni a munkaerőpiaci vagy egyéni követelményeknek és a szakmai kihívásoknak
 • a piaci igények szerint rugalmasan és rendszeresen fejlesztjük aktuális képzési kínálatunkat, gyakorlatorientált képzési formák, korszerű tartalmú tematikák és oktatási módszerek kialakításával és megvalósításával
 • valamennyi szervezeti egységünk, ezen belül kiemelten ügyfélszolgálatunk munkatársai felelősek a megrendelőkkel korrekt, megbízható, udvarias kapcsolatok kialakításáért, a minőségi munkavégzésért és a minőségbiztosítási előírások betartásáért
 • nagy hangsúlyt helyezünk a képzés szervezésében és lebonyolításában résztvevő munkatársak felkészültségének és képességeinek hatékony alkalmazására, a rendelkezésre álló lehetőségeinkkel támogatjuk szakmai fejlődésüket.
 • ügyfélszolgálatunkon keresztül lehetővé tesszük a résztvevők írásos és szóbeli tájékoztatását, az esetleges reklamációk felvételét és ügyintézését.
 • munkatársaink és oktatóink teljesítményét rendszeresen értékeljük, véleményüket és javaslataikat a képzés minőségének javítása érdekében figyelembe vesszük
 • az eredményességet jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával növeljük
 • a tanfolyami résztvevők elégedettségét rendszeresen mérjük és értékeljük, ezek eredményét képzési rendszerünk és képzési programjaink fejlesztésében figyelembe vesszük

Minőségpolitikánk nyilvános, megtekinthető. Megvalósításáért, a vevői megelégedettség elérésének érdekében a felnőttek iskolarendszeren kívüli képzései tevékenységére kiterjedő, az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtetünk, amelynek folyamatos fejlesztését alapvető feladatunknak tekintjük.