ÁSZF

Az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. működésével kapcsolatos információk és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

Cégünk – jogelődeivel együtt – évtizedek óta áll a felnőtt-, és szakképzés szolgálatában. Képzések széles körét kínáljuk magánemberek, cégek, szervezetek, magán-, és közintézmények számára.

Teljes működésünk és összes szolgáltatásunk középpontjában a szakszerűség, az igényesség, a rugalmasság, a minőség és a társadalmi hasznosságra való törekvés áll. Az első képzők között szereztünk intézményi akkreditációt 2003. január 8.-án. Alapító tagja voltunk az Akkreditált Felnőttképző Intézmények Országos Szövetségének, ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezünk, és évtizedek óta tagja vagyunk a Felnőttképzők Szövetségének.

Tevékenységünk OKJ-s, szakképesítő és egyéb szakmai és szakképesítő képzések és továbbképzések széles körét, számítástechnikai, nyelvi és egyéb tanfolyamok és tréningek gazdag választékát nyújtja. Központunk Esztergomban van, emellett irodákat és képviseleteket működtetünk az ország számos pontján. Az elmúlt években tanulóink kiemelkedően magas százalékos arányban tettek sikeres szakképesítő vizsgát, a résztvevők körében rendszeresen végzett elégedettségi felmérések ugyancsak magas-szintű résztvevői elégedettséget mutattak.

Jelenlegi engedély-, illetve nyilvántartási számaink a következők: E-000495/2014, B/2020/000752, E/2020/00099.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatásaink:

  • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
  • Előzetes tudásszint felmérés

Képzéseinken való részvételi szándékot a Jelentkezési lap kitöltésével lehet jelezni. A jelentkezési lap kitöltése nem jár fizetési kötelezettséggel. A Jelentkezési lap leadható online formában a honlapon, személyesen az irodáinkban vagy képviseleteinken, postán vagy faxon. A jelentkező – a személyes leadás kivételével – minden esetben írásos visszajelzést kap arról, hogy jelentkezése megérkezett. Ezt követően az általa megadott elérhetőségeken keresztül munkatársaink tájékoztatják a képzés megkezdéséig szükséges és hasznos információkról. (Pl. várható tanfolyamindulás, dokumentumok bemutatásával kapcsolatos tudnivalók, stb.) Vis major (pl. járvány) idején a kontakt jellegű órák – a résztvevők írásos értesítése mellett – távolléti jellegű órákkal is helyettesíthetők az aktuális jogszabályoknak megfelelő keretekben.

Tanfolyamaink megfelelő számú jelentkező összegyűlésekor indulnak. A beiratkozáskor / tanfolyamindításkor a résztvevők további hasznos információkat kapnak a tanfolyammal kapcsolatban, és sor kerül a képzési, felnőttképzési szerződés megkötésére.

Fizetési kötelezettség kizárólag a képzési, felnőttképzési szerződés aláírását követően, a szerződés hatálybalépésével jön létre. Résztvevőnek joga van saját magától különböző személyt vagy szervezetet megjelölni költségviselőként, de amennyiben az így megjelölt költségviselő a résztvevő által aláírt képzési, felnőttképzési szerződésben megjelölt fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget az előírt időben vagy mértékben, úgy a fizetési kötelezettség a résztvevőt terheli.

A résztvevőknek a beiratkozás napján írásos dokumentumokkal kell igazolniuk a képzésbe való bekapcsolódás feltételeinek való megfelelőségüket (pl. érettségi bizonyítvány). Ezekről dokumentációs céllal másolat kerül a tanfolyami dossziéba. Amennyiben a résztvevő a belépési feltételeknek való megfelelését igazoló dokumentumokat nem mutatja be a képzési, felnőttképzési szerződés megkötése előtt, úgy a tanfolyamot a saját felelősségre látogatja, és a szerződésben vállalt minden kötelezettségének, beleértve a fizetést is, köteles eleget tenni akkor is, ha kiderül, hogy a belépési feltételeknek nem felel meg. Ebben az esetben szakképesítő, szakmai vagy képesítő vizsgára, illetve egyéb vizsgára nem bocsátható, igény esetén a tanfolyam látogatásáról kap igazolást, a belépési feltételeknek való meg nem felelés feltüntetése mellett.

OKJ-s, más szakképesítő vagy szakmai képzéseinkre beiratkozó résztvevőink számára – a később felsorolt esetek kivételével – ingyenes előzetes tudásszint felmérési lehetőséget (ETM) biztosítunk. A felnőtt tanulók sok olyan élet-, és munkatapasztalattal rendelkeznek, amelyeknek nagy hasznát vehetik a szakmai tanfolyam során. Ezen tapasztalatok értékének és felhasználhatóságának gyakran nincsenek is teljes mértékben tudatában. Az előzetes tudásszint felmérés megszervezésével képzőként eleget teszünk a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, amelyeknek értelmében a felmérésen elért eredmény a képzési időbe – felmentés formájában – beszámítandó. Az előzetes tudásszint felmérésen elért, és a felnőttképzési szerződésben feltüntetett mértékű minimum szint elérése esetén a résztvevő saját kérésére felmentést biztosítunk az adott tananyagegység(ek) elsajátítására irányuló képzési rész(ek) alól. Amennyiben a résztvevő az előzetes tudásszint felmérésen az előírt szintet eléri, úgy a felnőttképzési szerződés hatályba lép. Ha a résztvevő az előírt szint elérése esetén a tanfolyamot nem kezdi meg, arról kimarad, vagy a képzés végéig nem fizeti be a teljes képzési díjat, úgy a tudásszint felmérésért modulonként 15.000 Ft díj megfizetésére köteles. A felmérésen elért eredmény kizárólag az OKTÁV saját képzésein használható fel képzésrész alóli felmentésre.

A részvételi díj fizetésekor magánszemélyek számára kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Fizetési módok: átutalás vagy készpénz. Készpénzes befizetés kizárólag csekken, illetve a székhelyünkön található pénztárban teljesíthető. Az a résztvevő, aki az aktuális részlet befizetésével 5 munkanapot késik, elveszti a részletfizetésre való jogosultságát. Amennyiben a résztvevő elérhetőségi adatai hibásan szerepeltek a képzési, felnőttképzési szerződésben vagy idővel megváltoznak, és erről a résztvevő a képzőt nem értesíti írásban, úgy képző az ebből eredő károkért, hátrányos következményekért az nem vállal felelősséget.

Az OKJ-s vizsgára való jelentkezési lap kitöltése fizetési kötelezettséggel jár. A vizsga díjmentes lemondására legkésőbb a vizsga első napja előtt 20 nappal van mód. Ennek hiányában a jelentkezőt a vizsgadíj tekintetében teljes fizetési kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy a vizsgát megkezdi vagy nem.

Tanfolyamról történő kimaradás szándékát és a szerződés közös megszüntetésére irányuló kérelmét a résztvevő kizárólag írásban jelezheti a tanfolyamvezető felé. Az erre az esetre vonatkozó fizetési kötelezettségeket a képzési szerződés, illetve a felnőttképzési szerződés tartalmazza.